Entries by admin

LÝ DO NÊN CHỌN MUA CHUNG CƯ HƯỚNG NAM

Người xưa có câu: “Trăm người hầu không bằng đầu ngọn gió”, “Gió Nam chưa nằm đã ngáy”, “Nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn”, “Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”…, nói lên nhiều lợi thế của nhà hướng Nam. Tại sao lại là nhà hướng Nam? Người xưa cho rằng bắc là […]